Eterno Terrazzo terug van een indrukwekkende ervaring in Cambodja
09 februari 2012
Samen met 19 deelnemers zijn wij ook dit jaar weer afgereisd. De ervaring en hulp die wij hebben kunnen bieden stelt mensen in staat hun levensomstandigheden enorm te verbeteren! Wij zijn dan ook dankbaar dat vele bedrijven ons hebben willen sponsoren.

BEDANKT NAMENS DE MENSEN IN CAMBODJA!!

Voor een uitvoerig verslag en meer achtergronden verwijzen wij u naar de website van Stichting Toetssteen

Op 26 november 2010 is de Stichting Toetssteen opgericht; een initiatief van Giulio Tomaello van C. Tomaello b.v. en Cor Hoogeveen van Eterno Terrazzo b.v.

Na een periode van intensieve samenwerking ontstond het idee om onze persoonlijke opvattingen over het leveren van een maatschappelijke bijdrage ook in onze bedrijfsvoering verder gestalte te geven. En dit vervolgens met anderen binnen en buiten onze bedrijfstak te delen. Onze bedrijven zijn werkzaam in de bouwwereld en een gebrek aan goede communicatie in deze branche leidt tot hoge faalkosten en onnodige spanningen tussen partijen. Samenwerking op basis van wederzijds respect binnen onze keten van bedrijven kan er voor zorgen dat deze drastisch kunnen worden teruggebracht. Vanuit deze contacten kunnen waardevolle relaties ontstaan die branche overstijgend zijn. Door coördinatie van deze gelijkgestemden willen wij een netwerk van mensen en bedrijven laten ontstaan dat er naar streeft om gezamenlijk maatschappelijke projecten te realiseren.

In navolging van verleden jaar is ook nu weer de keuze om huizen in Cambodja te bouwen, een land dat nog dagelijks zucht onder de desastreuze gevolgen van meerdere decennia vol oorlog en onrust. Vooral de allerarmsten hebben onze steun hard nodig. Samen met 19 deelnemers (relaties uit de bouwwereld) hebben we - na een aantal maanden van fondsenwerving - De stichting Tabitha in Cambodja weer 100 huizen en 50 waterputten kunnen sponsoren.

Wij willen ons blijven inzetten helpt u ons mee?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een beter bestaan voor de allerarmsten in Cambodja? Dat kan! Wij zijn blij met elke bijdrage en zien erop toe dat alle gelden voor de volle 100% terecht komen bij de hulpbehoevenden.

Kijk voor meer informatie op www.StichtingToetssteen.nl

De bankgegevens van Stichting Toetssteen:
Rabobank 1585.88.428
IBAN: NL61RABO0158588428
BIC: RABONL2U


 
2890-11_adv_toetssteen_260x186_v2  (pdf)
2999-11_adv_deArchitect_220x297_v2_c klein  (pdf)

 
terug naar het overzicht